สังคมศึกษา ม.1

แหล่งค้นคว้า สังคมศึกษา ม.1

ภาคเรียนที่ 2/2554 พระพุทธศาสนา (ก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2)

ศากยบุตร..ศูนย์รวมข้อมูลพระพุทธศาสนา
ศากยบุตร..ศูนย์รวมข้อมูลพระพุทธศาสนา
ศาสนาพุทธจากวิกิพีเดีย
บทเรียนออนไลน์-พระพุทธศาสนา ม.1

ลานพุทธศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต

แนวข้อสอบพุทธศาสนจากโอเคเนชั่น

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ม.1 พุทธศาสนา

ภาคเรียนที่ 1/2554 เศรษฐศาสตร์(หลังสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1)

คลังความรู้ ทรูปลูกปัญญา ม.1 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แหล่งค้นคว้าและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ “เศรษฐศาสตร์”

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 1 เศรษฐศาสตร์…ความรู้เบื้องต้น…ความหมาย

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 2 ศัพท์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์…สินค้า…ทรัพย์…ปัจจัยการผลิต

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 3 ศัพท์สำคัญฯ…ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต…มาตรฐานการครองชีพ…ทุนทางสังคม…ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรื่องที่ 3 เทคโนโลยีกับการผลิต

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 4 …เทคโนโลยีฯ…ข้อดี-ข้อเสีย เรื่องที่ 4 กลไกราคา…อุปสงค์…อุปทาน…ดุลยภาพ เรื่องที่ 5 ตลาดและการแทรกแซงตลาด

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 5 …ตลาด…การแทรกแซง…การควบคุมราคา…การคุ้มครองผู้บริโภค

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 6 …การคุ้มครองฯ เรื่องที่ 6 รายได้ประชาชาติ…GNP…GDP…รายได้เฉลี่ย…รายได้ที่แท้จริง เรื่องที่ 7 หน่วยเศรษฐกิจ เรื่องที่ 8 ค่าของเงินและภาวะการเงิน

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 7…ภาวะการเงิน…เงินเฟ้อ…เงินฝืด เรื่องที่ 9 การเงิน เรื่องที่ 10 การธนาคาร…ธปท…ธ.พาณิชย์…สถาบันการเงิน เรื่องที่ 11 การคลังสาธารณะ…รายได้-รายจ่ายของรัฐบาล

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 8…รายจ่ายของรัฐบาล…งบประมาณ…นโยบายการเงินการคลัง เรื่องที่ 12 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ…ดุลการค้า…แผนพัฒนา-นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 9…นโยบายคุ้มกัน…องค์การการเศรษฐกิจโลก…WTO…IMF…GATT…UNCTAD…การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ…EFTA…NAFTA…CAEI…LAFTA…AFTA…APEC…ASEM

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 10…ASEM…OPEC… เรื่องที่ 13 ระบบเศรษฐกิจ…ทุนนิยม…สังคมนิยมแบบวางแผน…สังคมนิยมคอมมิวนิสต์…ระบบเศรษฐกิจใหม่…E-Commerce เรื่องที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่องที่ 15 การสหกรณ์ในประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์ ม.ต้น ตอนที่ 11…สหกรณ์…ประวัติ…หลักการ…ประเภท…เรื่องที่ 16 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ…ความเป็นมา…คุณค่าและวิถีชีวิต เรื่องที่ 19 ทฤษฏีใหม่…3ขั้นตอน-จัดสรรที่-ประชาชีร่วมใจ-ได้ทีพัฒนา

กิจกรรมออนไลน์
ร่วมถวายปณิธานที่นี่
84ตำบลวิถีพอเพียง

ภาคเรียนที่ 1/2554 ภูมิศาสตร์(ก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1)

แหล่งค้นคว้าและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์

QUIZ 30 on Time Zone52

QUIZ 20 on MAP52 GenAsAuOc

QUIZ 10 on gg earth52

แผนที่และองค์ประกอบ ปรับปรุงใหม่ 26 ต.ค.51

SEA Map test ปรับปรุงใหม่ 26 ต.ค.51

QUIZ Thai Geo No 2 LANDSAT 7 ปรับปรุงใหม่ 26 ต.ค. 51

QUIZ Thai Geo No 1( for usage Ans.All A) ปรับปรุงใหม่ 26 ต.ค.51

เกมส์จิ๊กซอว์ทวีปเอเชีย

เกมส์จิ๊กซอว์ออสเตรเลีย

เกมส์จิ๊กซอว์ภูฏาน

ภาคเรียนที่ 1/2554
แหล่งค้นคว้า “ภูมิศาสตร์ไทย”
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
หอมรดกไทย
ไทยตำบลดอทคอม
ประเพณีไทยดอทคอม

แหล่งค้นคว้า “ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย”
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ทรูปลูกปัญญา
ตอนที่ 1 ที่ตั้ง ขอบเขต ลักษณะทั่วไป
ตอนที่ 2 ภูมิภาคต่างๆของทวีปเอเชีย เน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอนที่ 3 ASEAN เอเชียตะวันออก เอเชียใต้
ตอนที่ 4 เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง
ตอนที่ 5 เอเชียเหนือ (ไชบีเรีย) ภูมิอากาศ และ ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิอากาศ
ตอนที่ 6 ลักษณะภูมิอากาศ และ พืชพรรณธรรมชาติ
ตอนที่ 7 ลักษณะภูมิอากาศ (ต่อ) ลักษณะประชากร
ตอนที่ 8 ทรัพยากรและ ลักษณะเศรษฐกิจ
ตอนที่ 9 การคมนาคม อารยธรรม ศาสนา ประเทศ-เมืองหลวง

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 1 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 2 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 3 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 4 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 5 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 6 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 7 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 8 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 9 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียตอนที่ 1 โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา

แหล่งค้นคว้า “ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย”
ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียโอเชียเนีย โดยครูสิวภรณ์ ราชสีมาวิทยาลัย

แหล่งค้นคว้า “เศรษฐศาสตร์”

http://www.weloveptt.com/plikjai/home/
ถวายปณิธานที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2554
หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม
พระพุทธศาสนา

Advertisements

3 ตอบกลับที่ สังคมศึกษา ม.1

  1. พัสกร อ่อนจุติ พูดว่า:

    สุดยอดมากเลยคับ คุณครูแป้นสุดสวย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s