คลังเก็บผู้เขียน: wansom54

สึนามิญี่ปุ่น2011

Rate this:

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โลกศึกษาคืออะไร

  โลกศึกษา (Global Education) คืออะไร โลกศึกษา (Global Education) คืออะไร *****      โลกศึกษา……เป็นมุมมองทางการศึกษา  ซึ่งพัฒนามาจากข้อเท็จจริงที่ว่า……มนุษย์ปัจจุบัน มีความเป็นอยู่และมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ มากขึ้น *****   โลกศึกษา …..หรือ ที่มีผู้บัญญัติศัพท์ว่า…..โลกาภิวัตน์ศึกษา  เป็นการศึกษาที่เปิดตาและเปิดใจของคนให้รับรู้ความเป็นจริงต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalized world)  และปลุกให้ผู้เรียนได้ลุกขึ้นมาสร้างโลกที่มีความชอบธรรม  เสมอภาค  และเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น *****   โลกศึกษา  เป็นการศึกษาความเข้าใจ  เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  สันติภาพ  การป้องกันความขัดแย้ง  และการศึกษาระหว่าง  วัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก*****   โลกศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก  ทั้งด้านพื้นฐานความคิด  ความรู้สึก  และการกระทำที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์  ความเสมอภาคเท่าเทียม  ความยุติธรรมในสังคม  … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Rate this:

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น